Yetenek Yönetimi

"Serkan Özdemir Akademi" Yetenek Yönetimi

Yetenek Yönetimi Nedir? Şirketler neden yetenek yönetimi uygulamasına ihtiyaç duyarlar? İnsan Kaynaklarının hangi fonksiyonlarına hizmet etmektedir?

Günümüzde tüm sektörlerde hızlı dönüşümler yaşanmaktadır. Sektör değişim yaşarken insana olan değer ve yatırımlar artmaktadır. İnsana olan değer ve yatırım döngüsünde en büyük rol İnsan Kaynakları Yönetimlerine düşmektedir.

Örgütlerin rekabet koşullarında üstün başarı elde edebilmesinin en büyük silahı olan insan faktörünü örgüt bünyelerine dâhil edebilmek ve eldeki yeteneği tutabilmek konuları İnsan Kaynakları Yöneticilerinin yoğun mesai harcadıkları konular haline gelmiştir.

Yetenek yönetimi yaklaşımı ile İnsan Kaynaklarının çalışma şekli görev odaklıdan insan odaklıya evirilmiştir. Çalışanların ve adayların sadece mesleki bilgilerine değil entelektüel sermaye ile birlikte yaratıcılık ve yenilikçilik yönleri ön plana çıkmaya başlamıştır.

Örgütler stratejik hedefleri ve iş analizleri ile belirledikleri mesleki yetkinlere göre işe alımlarını gerçekleştirmek ve mevcut çalışanlarının gelişimlerini takip etmek isterler. Performans değerlendirmeleri ve yetkinlik değerlendirmeleri ile personelin mevcut yetkinlikleri belirlenir, tespit edilen mevcut yetkinlikler ile görev tanımlarında belirlenmiş hedef yetkinlikler arasında beceri boşlukları oluşur. Pozisyonlar için belirlenmiş yetkinlere uyum sağlamayan çalışanların beceri boşlukları kurumsal akademiler ile kapatılmak istenir. Yetkinlik değerlendirmeleri sonucu ile yıldız çalışanlar belirlenir ve yıldız çalışan grubuna girmek isteyen personeller arasında rekabet ortamı yaratılarak performans artırılması hedeflenir.

Yetenek yönetimi; insan kaynakları fonksiyonlarının kariyer planlaması ve ücret yönetim sistemine yaptığı katkılar ile de firmalar tarafından oldukça önemsenmektedir. Mevcut yeteneği elde tutmak ve örgütsel bağlılığı yüksek oranda sağlamak isteyen örgüt yönetimleri çalışanlarına kariyer planlaması imkânı sunmakta, kariyer planlamasının gerçekleştirilmesi için destek olmaktadır. Kariyer planlamasının en dikkat çekici noktası olan terfi imkânı yetenek yönetiminin sağladığı katkılarla gerçekleştirilmektedir.

Örgüt yönetimleri piyasadaki hızlı dönüşüme uyum sağlayıp insan kaynağını doğru yöneterek rekabet ortamında öne çıkarak gelecekte daha güçlü firmalar haline gelerek sürdürülebilirliklerini sağlayacaklardır.

"SERKAN ÖZDEMİR AKADEMİ"