İyi Bir Maaş Bordrosu Nasıl Yapılmalıdır

İş yaşamındaki en önemli konular, çalışanlar ve çalışanların her ay yaptığı iş karşılığında işveren tarafından ödenen ücretlerdir. Ücret günlük yaşamda çeşitli yönleri bulunan önemli bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. 4857 sayılı İş Kanunu madde 32’ye göre ücret şu şekilde tanımlanmıştır: Genel anlamda ücret bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır. İşverenin işçiye hizmet ediminin karşılığında ödediği ücreti kanıtlayan, tüm vergi ve kesintileri gösteren nitelikteki belge ise ücret hesap pusulası olarak adlandırılmaktadır. Ücret hesap pusulasının hesaplanması için işletmelerde çalışma sürelerinin saat veya gün şeklinde takip edilmesi ve raporlamasının yapılması gerekmektedir. Her ay bordrolamanın yapılabilmesi için takip edilen bu veriler puantaj olarak adlandırılmaktadır. Temel anlamda puantaj işçinin yaptığı mesainin saat üzerinden hesaplanması olarak değerlendirilmekte olup işçiye yapılan ödemelerde önemli bir etkendir. Puantaj yapılabilmesi için manuel olarak tutulan excel tabloları dışında kurumsal şirketlerin uyguladığı parmak izi, kart okutma sistemi, yüz tanıma vb. sistemler bulunmaktadır. Söz konusu sistemlerin günlük ve iyi bir şekilde kontrol edilmesiyle başarılı bir puantaj yapmak mümkündür. Bununla birlikte yapılan bordrolama işlemi için dijital yazılımlar bulunmakta olup bu yazılımlar bordro programı olarak nitelendirilmektedir. Bordro programları işverenin yaptığı ödemelerin hesaplanmasında önemli bir yere sahiptir. İşverenin her ay yaptığı hesaplamaların bordro programı aracılığıyla yapılması tüm kesinti ve ödemelerin de hızlı ve hatasız bir şekilde yapılmasında yarar sağlamaktadır. Kullanılan söz konusu dijital yazılımlara belirli dönemlerde değişen kanun parametreleri de tanımlanmalı ve bordrolama işlemi parametrelere göre yapılmalıdır. Kanun ve bordro parametreleri yıllık ve yıl içinde belirli dönemlerde değişmektedir ve kullanılan programlarda parametrelerin güncel tutulmasına dikkat edilmelidir. Kullanılan yazılımlar içerisinde personelin ücret ve özlük bilgilerinin yer aldığı ekran ise personel kartı ekranıdır. Personel kartında bulunan tüm özet verilerin bordrolama süreci dışında da kullanıldığı ve fayda sağladığı süreçler bulunmaktadır.

Birbiriyle ilişkili tüm bu dinamikler doğru zamanda, doğru şekilde mevzuata ve kanunlara uygun bir biçimde dikkate alındığı ve uygulandığı takdirde süreçler sorunsuz bir şekilde tamamlanmış olacaktır.