İşletme İç iletişiminde İnsan Kaynaklarının Rolü

İletişim Basittir Fakat Çeşitlidir

İletişim basittir fakat çeşitlidir.

İletişim, hayatın akışı içerisinde karışık bir yönü bulunmayan, anlaşılması ve uygulanması kolay içgüdüsel bir eylemdir. İnsanlar günlerinin büyük bölümünde çevreleriyle sürekli iletişim halindedir. Gündelik hayatta etkili bir iletişim kurabilmek için eğitime, analizlere ve stratejilere gerek duymayız. İletişim kuramadığımız kişileri hayatından kolaylıkla çıkarabilir veya kişisel yatkınlığı sayesinde iletişimi kurarak kendi çevresini şekillendirebilir.

Fakat iş dünyası özelinde değerlendirdiğimizde durum değişir.

Belli bir amaç için bir araya gelmiş topluluklar için düzenli ve etkili bir iletişim tasarımı yapılması gerekliliği doğar. Şirket içerisinde her biri birbirinden farklı demografik özellikleri bulunan bir topluluğun iletişimini yönetmek istediğimizde bizi amacımıza ulaştıracak stratejiler belirmemiz gerekir. Söz konusu iletişim olduğu için bu stratejilerin temelinde insani değerler yer almalıdır. Tüm çalışanları kapsayan, dürüst bir ilişki kurmak gerekir.

Mevcut ve potansiyel çalışanlar kuruluşların imaj ve itibarının oluşmasında etkin rol oynar. Bu aşamada İK Ekibine önemli görevler düşer. Kurum içi iletişimde başarılı olabilmek için şeffaflık ve etik değerler çerçevesinde kapsayıcı bir yapı oluşturarak işe başlamalıyız.

İK Ekibi;

  • İç İletişimde kuruluşun amaç ve vizyonuna uyumlu bir kültür oluşturulmalıdır,
  • İç iletişim kültürüne uygun çalışanları istihdam edecek bir strateji geliştirmeli ve yeni çalışanlara bu kültürü aktarabilecek bir uyum süreci tasarlamalıdır,
  • Bu kültür olumlu ve açık iletişimi teşvik etmeli, aynı zamanda her çalışan için eşit derecede erişilebilir olmalıdır,
  • İç iletişimde kullanılan yöntemler ve araçlar belirlenmeli ve her çalışana duyurulmalıdır,
  • Etkili bir iletişim için gerekli yetenekleri geliştirmek ve elinde tutmak için planlama yapmalıdır,
  • İşbirliği ve ekip çalışmasının içselleştirildiği bir iş ortamı için tüm çalışanların katılımını sağlanmalıdır.

Yukarıda saydığımız temel gerekliliklerin yanı sıra göz ardı etmememiz gereken önemli bir konu daha var. Bir İK Ekibi her şeyden önce çalışana değer verildiğini hissettirmeli ve her zaman ulaşılabilir olmadır.

Samimi ve faydalı bir iletişim tarzıyla kültür oluşturmak İç İletişimde başarının kaynağını sizlere sunacaktır.