Uygulamalı E-Sgk Teşvikleri ve Sosyal Güvenlik Hukuku Alanında İşverenleri Bekleyen Yeni Değişiklikler

Eğitimin Amacı;

 • İnsan kaynaklarının bünyelerinde Tüm SGK teşvikleri takip edilmesi, E-SGK Ekranlarından süreçler uygulamalı olarak katılımcılara aktarılacaktır.
 • 2022 yılı iş ve sosyal güvenlik hukuku alanında işverenleri bekleyen yeni değişiklikler, değişen mevzuata ve uygulamaya yönelik bilgi ve tecrübe paylaşılması ve karşılaşılabilecek sorunların çözümüne katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Eğitimin İçeriği;

 • Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası İşveren Hissesi indirimi (5 puan) (Yasal Dayanak: 5510 sayılı kanun 81. madde (ı))
 • Yurtdışına Götürülen/Gönderilen Sigortalılar için Prim İndirimi (Yasal Dayanak: 5510 sayılı kanun 81. madde (i)
 • Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararlar Çerçevesinde Uygulanan Sigorta Primi Teşviki (Yasal Dayanak: 5510 sayılı kanun ek 2. madde)
 • Genç ve Kadın İstihdamı ile Mesleki Belgesi Olan Sigortalı İstihdamı Halinde Uygulanan (Yasal Dayanak: 4447 sayılı kanun geçici 10. madde)
 • Engelli Sigortalı İstihdamında Sigorta Primi Teşviki (Yasal Dayanak: 4857 sayılı kanun 30. madde)
 • Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Kapsamında (Yasal Dayanak: 5746 sayılı kanun)
 • Kültür Yatırımları ve Girişimlerine Sigorta Prim Teşvik (Yasal Dayanak: 5225 sayılı kanun 5. madde)
 • İşsizlik Ödeneği Alanların İstihdamı Halinde Sağlanan Teşvik Uygulaması (Yasal Dayanak: 4447 sayılı kanun 50. madde)
 • İşbaşı Eğitim Programlarını Tamamlayanların İstihdamına İlişkin Teşvik (Yasal Dayanak: 4447 sayılı kanun geçici 15. madde)
 • Sosyal Yardım Alanların İstihdamı Halinde Uygulanan Prim Teşviki (Yasal Dayanak: 3294 sayılı kanun ek 5. madde)
 • Sosyal hizmetlerden faydalanan kişilerin istihdamı halinde uygulanan teşvik (Yasal Dayanak: 2828 sayılı kanun ek 1. madde)
 • Yeni Nesil Teşviki (Yasal Dayanak: 4447 sayılı kanun geçici 19. madde)
 • 4447 Sayılı Kanun’un Ek 4’üncü Maddesinde Öngörülen Çok Tehlikeli Sınıfta Yer
 • Alan İşyerlerinde İşsizlik Sigortası İşveren Hissesi Teşviki Uygulaması (Yasal Dayanak: 4447 sayılı kanun ek 4. madde)
 • Asgari Ücret Desteği (Yasal Dayanak: 5510 sayılı kanunun geçici 80. maddesi)
 • İstihdama Dönüş Prim Desteği (Yasal Dayanak: 4447 sayılı kanunun geçici 27. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi)
 • Artı İstihdam Prim Desteği (Yasal Dayanak: 4447 sayılı kanunun geçici 28. maddesinin
 • Teşviklerden Yasaklama Uygulaması (Yasal Dayanak: 5510 sayılı kanunun ek 14. maddesi)