Ücret Bordrosu Düzenlenmesi ve Muhasebe Uygulamaları Eğitimi

Eğitimin Amacı;

Bu eğitim programının amacı, katılımcılara ücret bordrosunun doğru ve etkili bir şekilde düzenlenmesinin önemini kavratmaktır. Katılımcılar, bordro hazırlama sürecindeki yasal gereklilikleri, hesaplama yöntemlerini ve raporlama tekniklerini öğrenerek, stratejik düzeyden operasyonel düzeye kadar tüm aşamalarda etkin bir bordro yönetimi yapabilme becerisi kazanacaklardır. Ayrıca, güncel teknoloji araçları ve yazılımlar ile desteklenmiş uygulamalar sayesinde, katılımcıların pratik yetkinlikleri artırılacaktır.

İçerik;

 • Ücret bordrosu nedir ve neden önemlidir?
 • Bordro yönetiminde yasal mevzuatlar ve zorunluluklar
 • Bordro süreçlerinin organizasyondaki yeri ve önemi
 • Brüt maaş ve net maaş hesaplamaları
 • Gelir vergisi dilimleri ve hesaplanması
 • SGK primleri ve diğer kesintiler
 • Ek ödemeler, primler ve ikramiyelerin bordroya yansıtılması
 • Eksik gün, devamsızlık ve fazla mesai hesaplamaları
 • Bordro yazılımlarının tanıtımı ve temel özellikleri
 • Otomasyon ve yazılım kullanarak bordro hazırlama sürecinin hızlandırılması
 • Veri güvenliği ve kişisel verilerin korunması
 • Ücret bordrosu raporlarının hazırlanması ve sunumu
 • Bordro raporlarının iş planlaması, maliyet yönetimi ve bütçeleme süreçlerine etkisi
 • İşe alım, çalışan bağlılığı ve personel devir oranı gibi metriklerin bordro raporlarına yansıtılması
 • Bordro yönetiminin stratejik karar süreçlerine entegrasyonu
 • Bordro verilerinin iş zekası araçları ile analiz edilmesi
 • Bordro raporlamasında veri görselleştirme teknikleri
 • İç denetim süreçlerinde bordro kontrolü
 • Yasal uyum ve bordro denetimlerine hazırlık
 • Bordro hatalarının tespiti ve düzeltilmesi
 • Örnek bir işletmenin bordro süreçlerinin incelenmesi
 • Katılımcılar tarafından belirlenen bordro sorunlarının çözümüne yönelik raporlama ve analiz çalışmalar
 • İşletme yönetimine bordro raporu hazırlama ve sunum uygulaması

serkan özdemir akademi