Ücret Bordrosu Düzenlenmesi ve Muhasebe Uygulamaları Eğitimi

Eğitimin Amacı;

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile İnsan Kaynakları Profesyonellerinin hazırlamış olduğu personel ücret tahakkukları, ödemeleri gibi rakamsal hesaplamaların önemi artmıştır.

Her bir personel için yapılan maaş hesaplamaları Tek düzen muhasebe hesap planı doğrultusun da muhasebe sisteminin kayıtlarına alınmaktadır. Bu kayıtların nasıl ve hangi hesaplara yapıldığının bilinmesi gerekmektedir. Eğitim sonun da bütün kayıt bütünlüğü sağlanacaktır. İnsan kaynakları ile muhasebe profesyonellerinin ortak verilerinin çok olmasından dolayı her bir çıkan verinin kayıt düzeninin bilgilendirilmesi yapılacaktır.

Örnek uygulamalar yapılarak eksikliklerin ve yanlışlıkların giderilmesine çalışılması, AR-GE ve teşvikleri konusundaki sorunlarınızın çözümüne etkin ve yetkin bir bakış açısı geliştirilmesidir.

İnsan kaynakları profesyonellerin bordro aşamasındaki tüm ödemelerin muhasebeleştirme aşamasının analiz edilmesi hedeflenmiştir.

EĞİTİM BAŞLIKLARI;

 • Tek düzen muhasebe hesap planı ile ilgili hesap tanımları
 • İşçilik giderleri hesaplarının tanımları ve kullanım amaçları
 • Tüm kazançların kesintileri ve hukuki dayanakları nelerdir?
 • Tüm teşviklerinde tahakkuk ve muhtasar süreçlerinde detayları nelerdir?
 • Arge destekleri ve bordrolarının Muhasebeleştirilmesi
 • Çalışan ücret bordrolarının oluşturulması
 • Normal çalışan ücret bordrosu hesaplaması
 • Emekli çalışan ücret bordrosu hesaplaması
 • Teşvikli çalışan ücret bordrosu hesaplaması
 • Sosyal Güvenlik Primi İşveren Payı İndiriminin muhasebeleştirilmesi
 • Ücret bordrolarının veri analizlerinin gerçekleştirilmesi
 • Örnekler ile ücret bordrosunun bölümlerinin ayrılması
 • Muhasebe sisteminde verilerin ilgili hesap dağılımları
 • Örnekler ile normal çalışanların muhasebe fişinin oluşturulması
 • Örnekler ile emekli çalışanların muhasebe fişinin oluşturulması
 • Örnekler ile teşvikli çalışanların muhasebe fişinin oluşturulması
 • Üretim bölümlerine göre ayrılmış ücret bordrolarının oluşturulması
 • Üretim bölümlerine göre ayrılmış ücret bordrolarının muhasebe fişlerinin oluşturulması
 • Muhasebe kayıtlarından işçilerin gelir vergisi toplamlarının hesaplanması
 • Muhasebe kayıtlarından Sgk ödeme toplamlarının hesaplanması
 • Örnekler ile oluşan muhasebe kayıtları ile Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi hazırlanması

serkan özdemir akademi