İşletmelerde Ücret Yönetimi Sisteminin Kurulması ve Yönetilmesi & İşletmelerde Ekonomik Motivasyon Araçları

Eğitimin Amacı;

Ücret ve bordroya ilişkin mevzuat ve hesaplama yöntemleri hakkında bilgi sahibi olabilmek ve personel özlük bilgilerini farklı durumlar için yorumlayarak; mevzuat hakkında bilgilerin yenilenmesini sağlamaktır. İşletmelerde üretim teşvik edici sistemlerin kurulması işletmelerde verimlilikleri arttırılması amaçlanmıştır. Her işin değerini hesaplanması şirket yönetim ve ücret banlarının oluşturulması Temel insan kaynakları politika ve ilkelerimizden birisi, “adil ve güvenilir ücret yönetimi” oluşturulması, ücret yönetim sistemimiz; başarıyı ve mükemmelliği teşvik eden, ödüllendiren, piyasa ve günün koşullarına uygun, adil ve güvenilir ücret ile diğer yan haklar oluşması sağlanacaktır. İşletmelerde ekonomik motivasyon araçları kurulması işletme içerisinde verimlilik artırması amaçlanmıştır.

EĞİTİM BAŞLIKLARI;

 • Ücretin tanımı ve önemi
 • Üretimde teşvik edici sistemlerin kurulması
 • İşletmelerde verimlilik için ücret sistemlerin kurulması
 • Üretime ortaklık sistemleri işlemelerde faydaları nelerdir?
 • Ücretlemede sistemin kurulması amaçlar nelerdir?
 • Ücretlerin oluşum süreci aşamaları nelerdir?
 • Ücretin belirlenmesine etki eden faktörler
 • Ücret yönetiminin etkileşimli olduğu diğer İK süreçleri
 • Ücret yönetiminin işletme performansına etkisi
 • İş değerlemesi ve unsurları
 • İş değerlemesi aşamalar
 • Sıralama yöntemi
 • Sınıflama yöntemi
 • Faktör karşılaştırma yöntemi
 • Faktör-puan yöntemi
 • Faktör-puan örneği
 • Farklı bakış açılarından ücret kavramı
 • Ücret yönetimi – özlük işleri ilişkisi
 • Performans-ücret yönetimi ilişkisi ve prim sistemleri
 • Ücret politikasının belirlenmesi
 • Ücret çeşitleri ve bileşenleri
 • Temel ücret sistemleri
 • Ücret Sistemi Aşamaları
 • Ücret sisteminin kurulmasının önemi ve kurumsal adalet
 • Ücret araştırmalarının yapılması
 • Ücret artış sistemleri
 • Ücretin işverene maliyeti ve personel bütçesinin hazırlanması
 • Ücret faktörlerini belirleme, dereceleme ve ağırlıklandırma
 • Ücret skalaları, özellikleri
 • Örgütsel Motivasyon araçları
 • Verimliliğe Dayalı Kazanç Paylaşım
 • Kara Katılma
 • Ekonomik Ödül
 • Üretim alanlarında kota prim sistemleri
 • Devamlılık Ödülleri Uygulamaları
 • Öneri sistemin Uygulamaları
 • Performans değerlendirme sistemin Ücret sistemi entegre edilmesi

serkan özdemir akademi