İnsan Kaynakları Tüm Hukuki Denetimlerine Hazırlık & Aksiyon Yönetimi

Eğitimin Amacı;

Ücret ve bordroya ilişkin mevzuat ve hesaplama yöntemleri hakkında bilgi sahibi olabilmek ve personel özlük bilgilerini farklı durumlar için yorumlayarak; mevzuat hakkında bilgilerin yenilenmesini sağlamaktır. Programda son dönemlerde İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı kapsamında yapılan denetim, teftiş, ihbar ve şikâyetlerin, açılan alacak davalarında oluşabilecek idari para cezalarının ve tazminatların önlenmesi için alınacak aksiyonlar tüm ayrıntıları ile işlenecektir.

Programın İçeriği;

 • Son dönemde Değişen mevzuatlar ve torba yasalar, işletmeleri bekleyen gelişmeler,
 • Pasif işgücü Hizmetleri genelgesinin Kısa çalışma detayları nelerdir?
 • Kısa çalışmada Müfettişin yapacağı uygunluk tespiti ne demektir ?
 • Kısa Çalışma Ödeneği Kapsamında Fazla ve Yersiz Ödemenin Tahsili ve Ödemenin Kesilmesi Hususular nelerdir?
 • Kısa Çalışma süreçlerinde Müfettişin yapacağı denetim neleri içerir?
 • Kısa çalışma ödeneğinin denetimi ve durdurulması
 • Kısa çalışma ödeneği sürecinde İşverenin kayıt tutma zorunluluğu
 • Personel yönetiminin İş Hukuku ve dava süreçlerine etkisi nelerdir?
 • Personel yönetimi süreçlerinin Yargıtay Kararlarına göre şekillendirilmesi,
 • İş müfettişlerinin denetlemelerde sorduğu sorular ve nedenleri nelerdir?
 • İş kanununa göre her yıl yapılması gerekenler ve takibi,
 • İş kanununa göre her yıl yapılması gerekenler ve takibi,
 • İnsan kaynakları dokümanlarının mahkeme süreçlerine etkisi,
 • Yanlış yapılan personel bordroları hangi tür sıkıntılar oluşturmaktadır?
 • İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu’na göre personel özlük dosyasında olması gereken belgeler nelerdir?
 • Değişen kanun ve mevzuata göre alınacak aksiyonlar nelerdir?
 • Etkin dokümantasyon hazırlanması,
 • Denetimlere hazırlıkların yapılması ve aksiyonların alınması,
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku bilirkişi incelemelerinde insan kaynakları fonksiyonlarının önemi nedir?
 • İş Kanuna göre işverenin (ispat yükümlülüğü işverende olduğundan dolayı) nasıl bir özlük dosyası takip etmesi gerekiyor?
 • Sosyal Güvenlik Mevzuatı denetimleri,
 • İhbar ve şikâyetlere ilişkin denetimler,
 • Yargıtay kararları dışında ise iade süreçlerini önlemek için alınacak aksiyonlar nelerdir?
 • Yıllık ücretli izin kullanımı, ara dinleme, izin kurulu ve bunlara ilişkin uygulamalar,
 • İş kazası ve yıllık ücretli izin ilişkisi,
 • Fazla çalışma ve bunlara ilişkin uygulanabilecek idari para cezaları,
 • Olası denetimlerde fazla mesaiye ilişkin örnek senaryolar ve idari para cezaları,
 • İşe iade ile ilgili olarak SGK nezdinde yapılması gereken işlemler,
 • Denetimler hakkında soru-cevap-tartışma bölümü,
 • İşletmelerin İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku’na göre yapması gerekenler nelerdir?
 • İş sözleşmelerinde fesih süreci yönetimi nasıl olmalıdır?
 • 2022 yılında değişen mevzuatların insan kaynaklarına etkileri,

serkan özdemir akademi